• Svenska Bin
  • Svenska Bin
  • Svenska Bin
  • Svenska Bin
  • Svenska Bin
  • Svenska Bin

Svenska Bin

Sveriges biodlare och honungsproducenter har för första gången satsat på att ta fram en gemensam plattform för att marknadsföra svensk honung.
Lind Lewin kommunikation har tagit fram namnet och konceptet för Svenska Bin, levererat den visuella identiteten, byggt upp hemsida och skapat kampanjer som ”Pollinera mera” ”Svenska Bin älskar svenska bär” och ”Bi-boosta”.

Tillsammans med Ulla Tillgren sköter vi mediebearbetning, PR och events som Honungsprovning och Bi-boost.
Ett av vår långsiktiga mål är att koppla samman kockar och konditorer med lokala biodlare. Paul Svensson och Rune Kalf Hansen var först med att engagera sig.

På hemsidan svenskabin.semynewsdesk och facebook berättar konditorer, kockar, biodlare, odlare och forskare varför bin är så viktiga för vår livsmedelsförsörjning, och varför honung är så nyttig.

Bakom projektet Svenska Bin står Svenskt Sigill, Biodlingsföretagarna, Svensk Honungsförädling, Sveriges Biodlares riksförbund, Lovö honung, Svensk Landskapshonung, BeeUrban, Gårdshonung och Bimäster.

Bi-maskot: Mats Johansson, Acne junior.
PR och press: Ulla Tillgren.
Digital utvecklare: Wilhelm Lagercrantz.
Animerad film: Hanna Heilborn, Story.
Foto på denna sida: Anna Lind Lewin.