• Läromedel för krogen
  • Läromedel för krogen
  • Läromedel för krogen
  • Läromedel för krogen
  • Läromedel för krogen
  • Läromedel för krogen

Läromedel för krogen

Utbildningsrådet för Hotell och Restaurang ger ut böcker som ska sprida nödvändig kunskap och höja kompetensen i branschen. Läroböckerna om Alkoholservering och Livsmedelshygien vänder sig till gymnasieelever på restaurangskolorna och till vuxna som vill fortbilda sig. Målet med böckerna är att göra krångliga men nödvändiga regler lättillgängliga. Med den ambitionen skapade jag en uppdaterad och modern form där jag använde serietecknaren Hanna Stenmans humoristiska och engagerande bilder.

Förlag: Gästakademien/ Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger.

Författare till Ansvarsfull alkoholservering: Milena Bergquist.
Författare till Livsmedelshygien: Kristina Magnusson.

Beställ böckerna på uhr.nu