• Pollinera Sverige
  • Pollinera Sverige

Pollinera Sverige

Tillsammans med biodlingsexperten Lotta Fabricius Kristiansen har jag under 2017 utvecklat konceptet Pollinera Sverige, och startat ett nätverk för samarbete, kunskapsspridning och utveckling. Efter fyra år då vi arbetat med svenska binäringen i föreningen Svenska Bin ser vi behovet av att lyfta fram alla pollinatörer, även vilda bin och humlor. De far ännu mer illa där det odlas få grödor, i natur med minskad biologisk mångfald eller av pesticider än vad våra honungsbin gör.

I Pollinera Sverige ska vi ge pollineringsfrågan samma uppmärksamhet som klimatförändring, giftfri mat och plast i haven – för att nämna några andra viktiga ämnen där man skapat uppmärksamhet genom att samlas runt en fråga. Nätverket ska bidra till att de insatser som görs blir mer synliga, och lyfta frågan brett. Vi ska ta vara på de synergier som finns och öka samarbetet mellan olika aktörer.
Under våren 2018 lanserar vi Pollineringsveckan i slutet av maj i samarbete med en rad aktörer.

Målet är att värdet på pollineringstjänsterna ska bli väl känt och att de institutioner, producenter och företag som gynnar pollinatörerna får ökad uppskattning och lönsamhet.

Projektet får under 2017–2018 stöd från Jordbruksverket.